مشاهده ابلاغیه قضایی در سامانه ثنا on iCalShare
 1. Academic Academic (1041)
 2. Apple Apple (94)
 3. Art-design Art & Design (231)
 4. Birthday Birthday (21)
 5. Book Book (112)
 6. Business Business (3228)
 7. Comedy Comedy (30)
 8. Games Games (330)
 9. History History (49)
 1. Holiday Holiday (779)
 2. Local-events Local Events (525)
 3. Miscellaneous Miscellaneous (837)
 4. Movies Movie (90)
 5. Music Music (253)
 6. News News (266)
 7. Political Political (33)
 8. Radio Radio (17)
 9. Religion Religion (304)
 1. Scifi-fantasy Sci-Fi & Fantasy (29)
 2. Science Science (260)
 3. Sports Sports (258)
 4. Sports Sports: AFL (99)
 5. Sports Sports: Auto (87)
 6. Sports Sports: Baseball (105)
 7. Sports Sports: Basketball (794)
 8. Sports Sports: Cricket (27)
 9. Sports Sports: Cycling (26)
 1. Sports Sports: Football (590)
 2. Sports Sports: Golf (7)
 3. Sports Sports: Hockey (114)
 4. Sports Sports: Motorcycle (17)
 5. Sports Sports: Olympics (4)
 6. Sports Sports: Rugby (121)
 7. Sports Sports: Soccer (412)
 8. Sports Sports: Tennis (4)
 9. Sports Sports: Volleyball (5)
 1. Sports Sports: Winter Sports (1)
 2. Technology Technology (788)
 3. Television Television (50)

Created by:

42bf78ff32aa18f20445569b831630ff mamibn

Category

Local-events Local Events

Upcoming events

No upcoming events this month.

Something wrong?

Login to report a problem.

Default Calendar is self-hosted

Shared on February 29, 2020 at 7:10 pm

مشاهده ابلاغیه قضایی در سامانه ثنا

بدین ترتیب در سال 1395 قوه قضاییه خبر از راه اندازی سامانه ای داد که به موجب آن طرفین دعوا می توانند به صورت الکترونیک و در بستر آنلاین اوراق قضایی خود را مشاهده و پیگیری کنند.

سامانه سامانه الکترونیک قضایی (عدل ایران) دارای امکانات زیر می باشد:

ارائه و پیگیری دادخواست
ارائه و پیگیری شکواییه
ارائه و پیگیری اظهارنامه
ارایه لایحه
ارایه مدارک و مستندات پرونده
اطلاع‌رسانی پرونده
محاسبه هزینه دادرسی

Comments

Small
Nice a post guys https://www.69delhiescorts.com/ https://www.zyamy.com/ https://www.ziyapatel.com/
3 months ago
3fa9c1cbff75914cdd8d0bdd426af940
We are expert to Termite control in lahore and other pests. We are also deal in water proofing heat proofing with important chemical and all janitorial services. water tank cleaning service, Sofa, Carpet.
3 months ago