بطری پلی اتیلن on iCalShare
 1. Academic Academic (1070)
 2. Apple Apple (94)
 3. Art-design Art & Design (241)
 4. Birthday Birthday (22)
 5. Book Book (125)
 6. Business Business (3530)
 7. Comedy Comedy (32)
 8. Games Games (385)
 9. History History (51)
 1. Holiday Holiday (791)
 2. Local-events Local Events (533)
 3. Miscellaneous Miscellaneous (908)
 4. Movies Movie (100)
 5. Music Music (272)
 6. News News (294)
 7. Political Political (51)
 8. Radio Radio (21)
 9. Religion Religion (311)
 1. Scifi-fantasy Sci-Fi & Fantasy (34)
 2. Science Science (269)
 3. Sports Sports (265)
 4. Sports Sports: AFL (99)
 5. Sports Sports: Auto (88)
 6. Sports Sports: Baseball (105)
 7. Sports Sports: Basketball (795)
 8. Sports Sports: Cricket (34)
 9. Sports Sports: Cycling (26)
 1. Sports Sports: Football (590)
 2. Sports Sports: Golf (7)
 3. Sports Sports: Hockey (114)
 4. Sports Sports: Motorcycle (17)
 5. Sports Sports: Olympics (4)
 6. Sports Sports: Rugby (121)
 7. Sports Sports: Soccer (412)
 8. Sports Sports: Tennis (4)
 9. Sports Sports: Volleyball (5)
 1. Sports Sports: Winter Sports (1)
 2. Technology Technology (848)
 3. Television Television (55)

Created by:

Tiny mahplast

Category

Technology Technology

Upcoming events

No upcoming events this month.

Something wrong?

Login to report a problem.

Default Calendar is self-hosted

Shared on June 29, 2020 at 9:03 am

بطری پلی اتیلن

از دیگر محصولات شرکت مه پلاست, بطری پلی اتیلن یا بطری های تولید شده از پلی اتیلن سنگین می باشد. این پلیمر چگالی و خواص بسیار بالایی دارد. به همین خاطر در صنایع و بسته بندی های مختلف دارویی و سم استفاده میشود.

ظروف پلی اتیلن در مه پلاست در سایز ها و حجم های مختلفی ارایه میشود.از این ظروف میتوان به ظروف پلی اتیلن سم، ظروف شامپو، ظروف مواد شوینده،قوطی پلی اتیلن قطره چکان پلاستیکی و ظروف اسپری دار و افشانه ای برای کاربردهای ارایشی و بهداشتی و دارویی اشاره کرد.
http://mahplast.com/product-category/%d8%a8%d8%b7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%86/

Comments

No comments yet. Login to say something.