stavanger kulturkalender on iCalShare
 1. Academic Academic (1380)
 2. Apple Apple (89)
 3. Art-design Art & Design (123)
 4. Birthday Birthday (67)
 5. Book Book (439)
 6. Business Business (934)
 7. Comedy Comedy (42)
 8. Games Games (1084)
 9. History History (69)
 1. Holiday Holiday (521)
 2. Local-events Local Events (476)
 3. Miscellaneous Miscellaneous (519)
 4. Movies Movie (192)
 5. Music Music (243)
 6. News News (173)
 7. Political Political (65)
 8. Radio Radio (53)
 9. Religion Religion (280)
 1. Scifi-fantasy Sci-Fi & Fantasy (55)
 2. Science Science (133)
 3. Sports Sports (245)
 4. Sports Sports: AFL (108)
 5. Sports Sports: Auto (87)
 6. Sports Sports: Baseball (109)
 7. Sports Sports: Basketball (804)
 8. Sports Sports: Cricket (24)
 9. Sports Sports: Cycling (33)
 1. Sports Sports: Football (591)
 2. Sports Sports: Golf (11)
 3. Sports Sports: Hockey (120)
 4. Sports Sports: Motorcycle (19)
 5. Sports Sports: Olympics (8)
 6. Sports Sports: Rugby (117)
 7. Sports Sports: Soccer (413)
 8. Sports Sports: Tennis (14)
 9. Sports Sports: Volleyball (15)
 1. Sports Sports: Winter Sports (6)
 2. Technology Technology (374)
 3. Television Television (34)

Does this calendar belong to you?

Category

Local-events Local Events

Upcoming events

No upcoming events this month.

Something wrong?

Login to report a problem.

Google Calendar hosted by Google Calendar

Shared on January 31, 2007 at 8:28 am

stavanger kulturkalender

i mangel av underskog prøver vi å legge denne ut åpen for at folken, stavanger2008, cementen, sting, bøker & børst, tou scene, rogaland teater og andre steder kan legge ut informasjon om ting som skjer så vi alle har en plass til å forholde seg til. og så kan vi abonnere ical, mobiltelefoner, sunbird, google kalender eller andre steder vi måtte finne på å ha kalendertjeneste.

Comments

No comments yet. Login to say something.