Chi Tiết Kỹ Năng SP Semigoori Yuki Onna Thiền Băng Tuyết Nữ Onmyoji Âm Dương Sư on iCalShare
 1. Academic Academic (1476)
 2. Apple Apple (97)
 3. Art-design Art & Design (171)
 4. Birthday Birthday (89)
 5. Book Book (461)
 6. Business Business (1415)
 7. Comedy Comedy (60)
 8. Games Games (1608)
 9. History History (129)
 1. Holiday Holiday (574)
 2. Local-events Local Events (525)
 3. Miscellaneous Miscellaneous (629)
 4. Movies Movie (483)
 5. Music Music (298)
 6. News News (433)
 7. Political Political (111)
 8. Radio Radio (79)
 9. Religion Religion (300)
 1. Scifi-fantasy Sci-Fi & Fantasy (61)
 2. Science Science (178)
 3. Sports Sports (253)
 4. Sports Sports: AFL (109)
 5. Sports Sports: Auto (135)
 6. Sports Sports: Baseball (110)
 7. Sports Sports: Basketball (807)
 8. Sports Sports: Cricket (26)
 9. Sports Sports: Cycling (34)
 1. Sports Sports: Football (594)
 2. Sports Sports: Golf (11)
 3. Sports Sports: Hockey (122)
 4. Sports Sports: Motorcycle (21)
 5. Sports Sports: Olympics (10)
 6. Sports Sports: Rugby (119)
 7. Sports Sports: Soccer (414)
 8. Sports Sports: Tennis (16)
 9. Sports Sports: Volleyball (20)
 1. Sports Sports: Winter Sports (10)
 2. Technology Technology (597)
 3. Television Television (41)

Created by:

4187167c541841a7af291f38f04e6c1c 4 download

Category

Games Games

Upcoming events

No upcoming events this month.

Something wrong?

Login to report a problem.

Default Calendar is self-hosted

Shared on June 3, 2021 at 1:56 am

Chi Tiết Kỹ Năng SP Semigoori Yuki Onna Thiền Băng Tuyết Nữ Onmyoji Âm Dương Sư

Chi Tiết Kỹ Năng SP Semigoori Yuki Onna Thiền Băng Tuyết Nữ Onmyoji Âm Dương Sư
SP Semigoori Yuki Onna Thiền Băng Tuyết Nữ bổ sung danh sách thức thần SP trong Âm Dương Sư. Cơ bản Tuyết Nữ SP, khá giống Tuyết Nữ SSR có công khá cao mà crit hơi thấp, hết lượt cũng có khiên tự bảo vệ. Bù lại kỹ năng có cơ chế hồi sinh và hiệu ứng trói hành động, hứa hẹn sẽ rất hiệu quả trong PVP.... Cùng Game Việt điểm qua Bộ Kỹ Năng SP Semigoori Yuki Onna Thiền Băng Tuyết Nữ Onmyoji có gì đặc biệt qua bài viết bên dưới.

Comments

No comments yet. Login to say something.