Slovenský Katolícky kalendár s menami + týždne on iCalShare
 1. Academic Academic (640)
 2. Apple Apple (70)
 3. Art-design Art & Design (73)
 4. Birthday Birthday (13)
 5. Book Book (17)
 6. Business Business (585)
 7. Comedy Comedy (9)
 8. Games Games (51)
 9. History History (14)
 1. Holiday Holiday (545)
 2. Local-events Local Events (411)
 3. Miscellaneous Miscellaneous (268)
 4. Movies Movie (27)
 5. Music Music (194)
 6. News News (23)
 7. Political Political (18)
 8. Radio Radio (6)
 9. Religion Religion (210)
 1. Scifi-fantasy Sci-Fi & Fantasy (8)
 2. Science Science (58)
 3. Sports Sports (202)
 4. Sports Sports: AFL (77)
 5. Sports Sports: Auto (85)
 6. Sports Sports: Baseball (104)
 7. Sports Sports: Basketball (791)
 8. Sports Sports: Cricket (10)
 9. Sports Sports: Cycling (22)
 1. Sports Sports: Football (579)
 2. Sports Sports: Golf (3)
 3. Sports Sports: Hockey (113)
 4. Sports Sports: Motorcycle (13)
 5. Sports Sports: Olympics (2)
 6. Sports Sports: Rugby (117)
 7. Sports Sports: Soccer (438)
 8. Sports Sports: Tennis (3)
 9. Sports Sports: Volleyball (3)
 1. Sports Sports: Winter Sports (1)
 2. Technology Technology (76)
 3. Television Television (14)

Created by:

Tiny Jozef.H.P

Category

Religion Religion

Upcoming events

No upcoming events this month.

Something wrong?

Login to report a problem.

Default Calendar is self-hosted

Shared on April 30, 2011 at 10:43 pm

Slovenský Katolícky kalendár s menami + týždne

Slovak Catholic calendar with the names. But the order is reversed.
Is there a Slovak name for each day, and holy or blessed.
Moving holidays, birthdays ordered, not ordered holidays.

Slovenský Katolícky kalendár s menami .

Prepojenia ICS

Skopírujte a prilepte prepojenie, aby ste mohli prezerať kalendár v iných aplikáciách:

ICS: Importovať do inej aplikácie kalendára

https://outlook.live.com/owa//calendar/c3515669-cdce-44eb-9ad5-943b1492830c/08baddd1-efc9-4eb0-940b-9389840b32b5/cid-4EF7A832E1CE93ED/calendar.ics

---------------------------------------------

webcals://sharing.calendar.live.com/calendar/private/c3515669-cdce-44eb-9ad5-943b1492830c/08baddd1-efc9-4eb0-940b-9389840b32b5/cid-4ef7a832e1ce93ed/calendar.ics

---------------------------------------------

webcal://cid-4ef7a832e1ce93ed.calendar.live.com/calendar/Katol%c3%adcky+kalend%c3%a1r++s+menami/calendar.ics

Prepojenia RSS

Skopírujte a prilepte prepojenie, aby ste mohli prezerať kalendár pomocou čítača informačných kanálov:

RSS: Zobraziť pomocou čítača informačných kanálov

https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/c3515669-cdce-44eb-9ad5-943b1492830c/08baddd1-efc9-4eb0-940b-9389840b32b5/cid-4ef7a832e1ce93ed/calendar.xml

Prepojenia HTML

Skopírujte a prilepte prepojenie, aby ste mohli prezerať kalendár v ľubovoľnom webovom prehľadávači:

HTML:Ukážka vo webovom prehľadávači

https://outlook.live.com/owa/calendar/c3515669-cdce-44eb-9ad5-943b1492830c/08baddd1-efc9-4eb0-940b-9389840b32b5/cid-4ef7a832e1ce93ed/index.html

----------------------------------------------

https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/c3515669-cdce-44eb-9ad5-943b1492830c/08baddd1-efc9-4eb0-940b-9389840b32b5/cid-4ef7a832e1ce93ed/index.html

----------------------------------------------

https://www.google.com/calendar/embed?src=0bfet7m6sot3d4bjba3vogmj13vjml7s%40import.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague

Vložiť: Uložiť na webovú lokalitu

https://1drv.ms/w/s!Au2TzuEyqPdOiHXbHudQikSQIdnQKalendár a mobilný telefón

http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows/outlook/to-go

http://windows.microsoft.com/sk-SK/hotmail/mobile

wordpress.com
https://jozefhpp.wordpress.com/2012/09/02/katolicky-kalendar-s-menami/
  
    
  

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░             ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░
░░▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░              ░░▒▒▓▓██████████████████████████████████▓▓▒▒░░
░░▒▒▓▓██.``````````````````````````````````````````````````````````````.██▓▓▒▒░░
░░▒▒▓▓██      Aktualizované :  03.01.2018.          ██▓▓▒▒░░
░░▒▒▓▓██._____________________________________.██▓▓▒▒░░ ░░▒▒▓▓██████████████████████████████████▓▓▒▒░░
░░▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒░░
░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░              ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░Comments

30ebefeb694f928e246610107240e7ce
and holy or blessed. Moving holidays, chinese takeout near me birthdays ordered, not ordered holidays.
6 days ago