SWE kalender on iCalShare
 1. Academic Academic (707)
 2. Apple Apple (85)
 3. Art-design Art & Design (114)
 4. Birthday Birthday (61)
 5. Book Book (238)
 6. Business Business (646)
 7. Comedy Comedy (33)
 8. Games Games (609)
 9. History History (45)
 1. Holiday Holiday (453)
 2. Local-events Local Events (435)
 3. Miscellaneous Miscellaneous (384)
 4. Movies Movie (89)
 5. Music Music (219)
 6. News News (102)
 7. Political Political (48)
 8. Radio Radio (29)
 9. Religion Religion (265)
 1. Scifi-fantasy Sci-Fi & Fantasy (35)
 2. Science Science (102)
 3. Sports Sports (235)
 4. Sports Sports: AFL (108)
 5. Sports Sports: Auto (87)
 6. Sports Sports: Baseball (109)
 7. Sports Sports: Basketball (802)
 8. Sports Sports: Cricket (21)
 9. Sports Sports: Cycling (32)
 1. Sports Sports: Football (589)
 2. Sports Sports: Golf (7)
 3. Sports Sports: Hockey (119)
 4. Sports Sports: Motorcycle (19)
 5. Sports Sports: Olympics (7)
 6. Sports Sports: Rugby (117)
 7. Sports Sports: Soccer (408)
 8. Sports Sports: Tennis (14)
 9. Sports Sports: Volleyball (14)
 1. Sports Sports: Winter Sports (6)
 2. Technology Technology (144)
 3. Television Television (26)

Created by:

28719c7c2ffe0ae8d7752fa2d692d522 joop

Category

Holiday Holiday

Upcoming events

No upcoming events this month.

Something wrong?

Login to report a problem.

Mac Calendar hosted by MobileMe

Shared on April 21, 2006 at 8:33 am

SWE kalender

SWEDISH: Kalendariedagar inprickade för 2006 (vissa tidlösa).
Se även SWE Veckonummer och SWE Röda dagar.
(Alla tre hopslagna till en finns också)
Reservation för felaktigheter.

Ordinary Calendar for 2006 in swedish

Comments

No comments yet. Login to say something.