اجرا گذاشتن مهریه چه شرایط و مراحلی دارد؟ on iCalShare
 1. Academic Academic (1429)
 2. Apple Apple (97)
 3. Art-design Art & Design (253)
 4. Birthday Birthday (28)
 5. Book Book (138)
 6. Business Business (3962)
 7. Comedy Comedy (49)
 8. Games Games (477)
 9. History History (64)
 1. Holiday Holiday (813)
 2. Local-events Local Events (553)
 3. Miscellaneous Miscellaneous (1075)
 4. Movies Movie (126)
 5. Music Music (282)
 6. News News (363)
 7. Political Political (89)
 8. Radio Radio (39)
 9. Religion Religion (324)
 1. Scifi-fantasy Sci-Fi & Fantasy (39)
 2. Science Science (271)
 3. Sports Sports (271)
 4. Sports Sports: AFL (100)
 5. Sports Sports: Auto (88)
 6. Sports Sports: Baseball (105)
 7. Sports Sports: Basketball (795)
 8. Sports Sports: Cricket (35)
 9. Sports Sports: Cycling (27)
 1. Sports Sports: Football (590)
 2. Sports Sports: Golf (12)
 3. Sports Sports: Hockey (114)
 4. Sports Sports: Motorcycle (16)
 5. Sports Sports: Olympics (4)
 6. Sports Sports: Rugby (122)
 7. Sports Sports: Soccer (411)
 8. Sports Sports: Tennis (5)
 9. Sports Sports: Volleyball (5)
 1. Sports Sports: Winter Sports (1)
 2. Technology Technology (916)
 3. Television Television (63)

Created by:

42bf78ff32aa18f20445569b831630ff mamibn

Category

Art-design Art & Design

Upcoming events

No upcoming events this month.

Something wrong?

Login to report a problem.

Default Calendar is self-hosted

Shared on March 21, 2020 at 8:09 am

اجرا گذاشتن مهریه چه شرایط و مراحلی دارد؟

1-اجرا گذاشتن مهریه از طریق شورای حل اختلاف
چنانچه مبلغ مهریه کمتر از 200 میلیون ریال باشد پرونده برای بررسی و اجرا به شورای حل اختلاف سپرده می شود.پرونده های بالاتر از این مبلغ باید در دادگاه بررسی شود.

همچنین در صورتی پرونده به شورای حل اختلاف فرستاده می شود که پیش از دعوایمهریه­‌ ( تا ۲۰ میلیون تومان )، دعوای طلاق مطرح نشده باشد.

این مقاله نیز به شما کمک می کند: شرایط تقسیط مهریه و درخواست اعسار از پرداخت مهریه در سال 99

2-اجرا گذاشتن مهریه از طریق دادگاه
چنانچه مبلغ مهریه بیش از 200 میلیون ریال باشد باید از طریق دفاتر خدمات قضایی برای مطالبه آن اقدام کنید.سپس پرونده شما به دادگاه خانواده فرستاده می شود.

پس از ثبت دادخواست، پرونده به مرجع رسیدگی ارجاع و پیامکی برایتان ارسال خواهد شد. بعد از وصول پیامک باید به دفتر شعبه رسیدگی کننده مراجعه کرده و از تکمیل بودن پرونده خود مطمئن شوید.

راهنما: اولین اقدام شما در این مرحله باید درخواست توقیف اموال همسرتان باشد.در این مواقع بهتر است برای پیشبرد سریع پرونده خود از یک وکیل مجرب استفاده کنید.

اکنون پرونده شما جهت رسیدگی تعیین وقت گردیده،سپس وقت دادگاه به طرفین ابلاغ شده وجلسه رسیدگی در زمان اعلام شده تشکیل می‌گردد.

پس از تشکیل جلسه رسیدگی و صدور رای به نفع زوجه و قطعیت رای، زن می تواند اجرای حکم محکومیت همسرش به پرداخت مهریه را از واحد اجرای احکام مدنی بخواهد.

سپس برای اجرا گذاشتن مهریه ابلاغیه ای برای شوهر ارسال می گردد و به او مهلت 10 روزه ای داده خواهد شد تا بتواند مطالبه همسرش را پرداخت نماید.